miercuri, 9 februarie 2011

INFORMAŢII de interes pentru toate secţiunile concursului


1. Înscrierea participanţilor


TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE ESTE 10 MARTIE.
Înscrierile se vor face prin trimiterea concomitent la adresa de e-mail nelu_fanatan@yahoo.com sau fanatannelu@yahoo.com a formularului de înscriere, a chitanţei scanate – dovadă a achitării taxei de participare, precum şi a lucrărilor cu care participă la concurs fiecare concurent (fotografii, desene, eseuri-literare şi/sau creaţii, lucrări multimedia – PowerPoint 2003).

Notă: Lucrările de dimensiuni mari pot fi trimise pe adresa de e-mail menţionată mai sus, utilizând serviciul http://www.transfer.ro/

2. Taxa de participare
Valoarea taxei de participare este:

a) 25 lei, pentru secţiunea I: CONCURS INTERNAŢIONAL de artă fotografică "Apa - sursă de viaţă, sursă de inspiraţie";
b) 25 lei pentru secţiunea a II-a: CONCURS INTERNAŢIONAL de desene "Albastrul din sufletul meu”;
c) 30 lei, pentru secţiunea a III-a: CONCURS INTERNAŢIONAL de eseuri – literare şi creaţie WATER FOR LIFE
d) 45 lei pentru secţiunea a IV-a: SIMPOZION INTERNAŢIONAL dedicat ZILEI MONDIALE A APEI, ediţia a II-a


Taxa de participare include costurile cu organizarea, costul DVD-ului cu ISBN, diplomele de participare şi taxele poştale.
Taxa de participare poate fi trimisă, până la 10 martie 2011, prin mandat poştal pe adresa şcolii: Colegiul Economic “Nicolae Titulescu”, Baia Mare, str. Progresului, nr. 45, cod poştal: 430291 (prof. Nelu Fănăţan) sau prin virament bancar în contul deschis la TREZORERIA Baia Mare, cod IBAN RO81TREZ4365004XXX000089 (cont în lei), titular cont: Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare, cod fiscal 3694942.
Pe chitanţă trebuie să apară; numele şi prenumele, adresa expeditorului şi precizarea pentru Concursul Internaţional “Water for life”.

3. Diplome de participare
Toţi participanţii vor primi o diplomă – certificat de participare, în limba engleză, avizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare, Escola Profissional do Montijo - Portugalia şi S.C. VITAL S.A.


4. Premii


Pentru fiecare secţiune se vor acorda următoarele premii:
Premiul I: 300 lei
Premiul II: 200 lei
Premiul III: 100 lei
Menţiune: 50 lei


Premiile se vor acorda în măsura în care vor exista resurse financiare.


5. Alte informaţii

a. Persoanele care nu participă direct la concurs vor primi diploma şi DVD-ul prin poștă. Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru adresele de expediere completate greșit pe formularul de înscriere.
b. În cazul mai multor autori, se va specifica adresa pe care vor fi expediate diplomele, taxa de participare fiind achitată de către fiecare autor.
c. Regulamentul de participare, fişă de înscriere, lista cu unităţi de cazare în Baia Mare şi declaraţia privind originalitatea lucrării le puteţi primi la cerere scriind un e-mail pe adresa nelu_fanatan@yahoo.com sau fanatannelu@yahoo.com

d. Responsabilitatea pentru originalitatea şi ideile asumate în lucrări aparţine exclusiv autorilor acestora.
e. CONCURSUL INTERNAŢIONAL „WATER for LIFE” se va finaliza cu realizarea DVD-ului cu ISBN: CONCURSUL INTERNAŢIONAL „WATER FOR LIFE” - Baia Mare, 2011, ce va cuprinde lucrările trimise şi acceptate de comisia de validare (inclusiv fotografiile, desenele şi eseurile înscrise în concurs la secţiunile I, II şi III).
f. DVD-ul se va distribui participanţilor ulterior perioadei desfăşurării evenimentului (în termen de max 30 zile de la finalizarea simpozionului).

6. Politica de confidenţialitate:
Datele personale şi de contact ale participanţilor sunt strict confidenţiale.

7. Clauzele finale:
Prin participarea la acest concurs, participantul confirmă faptul că a citit şi a înţeles prevederile prezentului regulament.

Schedule of activities

FRIDAY, 18 th March 2011

Welcoming and accommodating the participants.
Inauguration of: thematic exhibition of photography - "Water - life source, inspiration resource" and exhibition of drawings - "The blue within my soul".


SATURDAY, 19 th March 2011
1. First Section
INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY CONTEST
- "Water - life source, inspiration resource"
Photos in A4 format that offer varied and original glimpses o WATER under its diverse conditions.

2. Second Section
INTERNATIONAL DRAWING CONTEST - "The blue within my soul".
We invite you to materialise your messages and thoughts on WATER.

3. Third Section

INTERNATIONAL ESSAY CONTEST - WATER FOR LIFE
4. Fourth Section
INTERNATIONAL SYMPOSIUM DEDICATED TO THE WORLD WATER DAY
2nd edition
4.1. Visiting the Purge Water Handling in Baia Mare
Dr. ing. Mircea Mecea, general deputy directorat S.C. VITAL S.A., will kindly lead us and offer us explanations regarding this objective.
4.2. Papers (Power Point)
Teachers Research Papers
Pupils and Students Papers
Water Specialists Research Papers
SUNDAY, 20 th March 2011
THE TOUR OF MARAMURESH COUNTY
22 March 2011, WORLD WATER DAY
The Round Table on the theme: Education and Public Awareness regarding the Water Protection.

International Photo Contest Water – life source, inspiration resource

Secţiunea I:


CONCURS INTERNAŢIONAL de artă fotografică
"Apa - sursă de viaţă, sursă de inspiraţie"

Responsabil: Insp. şc. gen., prof. Mariana Pop

Cu prilejul Zilei Mondiale a Apei, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare propune lansarea unui concurs internaţional de artă fotografică axat pe tema WATER FOR LIFE, intitulat "Apa - sursă de viaţă, sursă de inspiraţie".


1. Data/perioada de desfăşurare: 19 martie 2011

2. Grup ţintă
: Elevi din clasele IX-XII, studenţi, profesori

3. Descrierea activităţii
:

Realizarea uneii expoziţii cu fotografii originale, format A4, care să respecte tema propusă, precum şi condiţiile impuse de regulamentul de organizare

4. Beneficiari:
Elevii, studenţii şi cadrele didactice direct implicate în realizarea fotografiilor, respectiv Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare.

5. Modalităţi de evaluare:
Fotografiile vor fi apreciate după criteriile:
a). Ilustrarea temei,
b). Creativitate şi originalitate,
c). Respectarea regulamentului concursului

6. Condiţii de participare:
Înscrierea se va face pe baza fişei de înscriere, concomitent cu trimiterea fotografiilor şi a chitanţei scanate – dovadă a achitării taxei de participare, până la data de 10 martie 2011.
Fotografiile trebuie expediate în perioada 10.11.2010-01.03.2011, în format A4, pe adresa scolii organizatoare: Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”, str. Progresului, nr. 45, cod poştal: 430291, Baia Mare, Maramureş, România [pt. prof. Nelu Fănăţan], cu menţiunea „Pentru CONCURS - secţiunea I”, precum şi în format electronic pe adresa nelu_fanatan@yahoo.com sau fanatannelu@yahoo.com .
Fotografiile trebuie să respecte tema concursului :
WATER FOR LIFE
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza participarea unei fotografii la concursul de artă fotografică – pe motiv de neconcordanţă cu specificul temei sau concursului.
Fiecare concurent poate participa la concurs cu minim 2 fotografii. Mai multe fotografii înseamnă mai multe şanse!
Acordarea premiilor se va face în ziua de 22 martie 2011, cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, în cadrul mesei rotunde cu tema Educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia apelor.

7. Drepturile de autor:

Fotografiile înscrise trebuie să respecte Legea Drepturilor de Autor.
Participantul trebuie să fie proprietarul tuturor drepturilor asupra fotografiilor înscrise de el în concurs.
Organizatorii au dreptul de a publica/utiliza fotografiile de la concurs în scopuri compatibile cu obiectivele concursului.

International Drawing Competition The blue within my soul


Secţiunea a II-a:

CONCURS INTERNAŢIONAL de desene
"Albastrul din sufletul meu”


Responsabil: prof. Camelia Duţă, inspector şcolar ISJ Maramureş

Cu prilejul Zilei Mondiale a Apei, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare propune lansarea unui concurs internaţional de desene axat pe tema WATER FOR LIFE, intitulat "Albastrul din sufletul meu”.
1. Data/perioada de desfăşurare: 19 martie 2011

2. Grup ţintă: Elevi din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial

3. Descrierea activităţii:

Realizarea uneii expoziţii cu desene originale, format A4, care să respecte tema propusă, precum şi condiţiile impuse de regulamentul de organizare

4. Beneficiari:
Elevii şi cadrele didactice direct implicate în realizarea lucrărilor, respectiv Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare.

5. Modalităţi de evaluare:
Fotografiile vor fi apreciate după criteriile:
a). Ilustrarea temei, b). Creativitate şi originalitate, c). Respectarea regulamentului concursului.

6. Condiţii de participare:
Înscrierea se va face pe baza fişei de înscriere, concomitent cu trimiterea desenelor şi a chitanţei scanate – dovadă a achitării taxei de participare, până la data de 10 martie 2011.
Desenele trebuie expediate în perioada 10.11.2010-01.03.2011, în format A4, pe adresa scolii organizatoare: Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”, str. Progresului, nr. 45, cod poştal: 430291, Baia Mare, Maramureş, România [pt. prof. Nelu Fănăţan], cu menţiunea „Pentru CONCURS – secţiunea a II-a”, precum şi în format electronic [desenele trebuie scanate şi/sau fotografiate] pe adresa nelu_fanatan@yahoo.com sau fanatannelu@yahoo.com pentru a putea fi postate pe blogul concursului şi pentru a fi incluse pe DVD-ul final cu ISBN.
Fotografiile trebuie să respecte tema concursului :
"WATER FOR LIFE”
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza participarea unui desen la concursul de desene – pe motiv de neconcordanţă cu specificul temei sau concursului.
Pentru ca lucrările sa fie validate, participanţii vor scrie obligatoriu pe verso numele, prenumele, adresa şi numărul de telefon, adresa de e-mail, precum şi clasa şi numele şcolii de la care provine.
Fiecare concurent poate participa la concurs cu minim 2 desene. Mai multe desene înseamnă mai multe şanse!
Acordarea premiilor se va face în ziua de 22 martie 2011, cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, în cadrul mesei rotunde cu tema Educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia apelor.

7. JURIZAREA
Jurizarea va avea loc în data de 19 martie 2011, juriul fiind alcătuit din următorii membri:
· prof. Aneta Carpov, director Colegiul Economic “Nicolae Titulescu”;
· prof. Camelia Duţă, inspector şcolar ISJ Maramureş
· prof. dr. ing. Mircea Ioan Mecea, director general adjunct S.C. VITAL S.A.

International Essay Contest

Secţiunea a III-a:

CONCURS INTERNAŢIONAL de eseuri – literare şi creaţie WATER for LIFE

Coordonator: prof. dr. Nicoleta Han
 • 1. Data/perioada de desfăşurare: 19 martie 2011

  2. Grup ţintă: Elevii claselor VII – XII.

  3. Condiţii de participare:

  Lucrarea va avea un elev - autor şi un profesor coordonator;
  materialele vor fi prezentate, fără a depăşi 5 minute; prezentările pot fi realizate si în PowerPoint;
  Organizatorii vă pun la dispoziţie calculatoare, videoproiectoare;
  Eseurile şi creaţiile pot fi trimise în limba română, limba franceză sau limba engleză.
  Eseurile vor avea un rezumat suplimentar de ½ de pagină într-o limbă de circulaţie internaţională, faţă de lucrarea integrală.

  4. Beneficiari:
  Elevii şi cadrele didactice direct implicate în realizarea lucrărilor, respectiv Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”.

  4. Cerinţe de redactare:
  Formatul întregii lucrări este A4, document WORD 2003, numărul de pagini fiind de maxim 4,
  Tehnoredactarea lucrărilor se va realiza respectând următoarele criterii:
  a. Marginile paginii – se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii (Page Setup -> Margins): stânga: 2,5 cm; dreapta: 2 cm, sus: 2 cm, jos: 2 cm
  b. Spaţiere între rânduri - textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1,5 linii (Format->Paragraph->Line spacing-> 1,5 lines);
  c. Alinierea textului în cadrul paragrafelor - textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified).
  d. Font – fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman, cu dimensiunea de 12 puncte, utilizând diacriticele specifice limbii în care este redactată lucrarea (ă, ş, ţ, î, â - pentru limba română), respectiv diacriticele specifice limbii franceze / engleze.
  e. Numerotarea paginilor - numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu, până la ultima pagină a lucrării. Numărul de pagină se inserează în subsolul paginii, centrat.
  f. Antetul paginii - apare începând cu introducerea şi va conţine numele autorului (în stânga) şi titlul eseului/creaţiei (în dreapta);
  la un rând de titlu se va scrie autorul/autorii; sub autori se va scrie instituţia, localitatea instituţiei şi judeţul instituţiei. Daca autorii provin din unități diferite, adresa se va specifica pentru fiecare în parte (Arial, 12, Italic), centrat;
  bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume autor, prenume autor, titlul lucrării, editura, oraşul, anul.

  5. Declaraţie standard privind originalitatea lucrării
  Fiecare concurent - participant va semna o Declaraţie standard privind originalitatea lucrării după modelul prezentat în anexa nr. 1.

  6. Modalităţi de evaluare:
  Eseurile-literare, respectiv creaţiile vor fi apreciate după următoarele criterii:
  ¨ interesul pentru comunicarea interculturală;
  ¨ abordarea flexibilă a opiniilor şi argumentelor;
  ¨ relaţionarea aspectelor literare / mitice cu cele contemporane;
  ¨ relaţionarea aspectelor literare cu cele contemporane (pentru lucrările realizate în limba franceză sau engleză);
  ¨ viziunea originală în abordarea temei;
  ¨ cultivarea unei atitudini pozitive faţă de simbolul vieţii.

  7. JURIZAREA
  Jurizarea va avea loc în data de 19 martie 2011, juriul fiind alcătuit din următorii membri:
  I. Pentru lucrările redactate în limba română:
  prof. Valentina Todoran, inspector şcolar de limba şi literatura română;
  prof. Maria Loghin, Inspector scolar de specialitate pentru chimie - fizică;
  prof. Codruţa Halaşi, director adjunct Liceul de Artă, Baia Mare;
  prof. Livia Buciuman, Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu”, Baia Mare;
  prof. Mariana Gligan, Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu”, Baia Mare
  prof. Diana Dimirache, Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu”, Baia Mare;
  prof. Alina Vank, Şcoala cu clasele I-VIII “Lucian Blaga”, Baia Mare.

  II. Pentru lucrările redactate în limba franceză:
  prof. Paulina Oros, inspector şcolar pentru limba franceză;
  prof. Sonia Hozan, Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu”, Baia Mare;
  prof. Codruţa Costin, Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu”, Baia Mare.

  III. Pentru lucrările redactate în limba engleză:
  prof. Marilena Frenţiu, inspector scolar de specialitatea limba engleză, limba germană modernă;
  prof. Adriana Pop, Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu”, Baia Mare;
  prof. Stanci Mihaela, Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu”, Baia Mare.

  Notă.
  Denumirea Concursului pentru lucrările redactate în limba franceză este L’eau - source de la vie !

  Acordarea premiilor se va face în ziua de 22 martie 2011, cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, în cadrul mesei rotunde cu tema Educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia apelor.

The International Symposium dedicated to the World Water Day

SIMPOZION INTERNAŢIONAL dedicat ZILEI MONDIALE A APEI, ediţia a II-a

Coordonator: prof. Aneta Carpov,
Director Colegiul Economic “Nicolae Titulescu”
1. Data/perioada de desfăşurare: 19-22 martie 2011

2. Grup ţintă: Elevi, studenţi, profesori, educatori, specialişti

3. Programul activităţilor

1. Vizitarea Staţiei de epurare a apei Baia Mare: 19 martie 2011
Responsabil: prof. dr. ing. Mecea Ioan Mircea

2. Lucrări multimedia (Power Point): 19 martie 2011

a) Lucrări realizate de profesori
Responsabil: prof. dr. Adriana Cînţa

b) Lucrări realizate de elevi şi studenţi

b.1. Lucrări realizate de elevi de gimnaziu (V-VIII)
Responsabil: prof. Camelia Poran
b.2. Lucrări realizate de elevi de liceu (IX-XII)
Responsabil: prof. dr. Covaciu Ionuţ Florin

b.3. Sesiune de comunicări ştiinţifice ale studenţilor
Responsabil: prof. dr. Mureşan Alexandru

c) Lucrări realizate de educatori din învăţământul primar şi preşcolar;
Responsabil: prof. Gavra Adrian

d) Lucrări realizate de specialişti din domeniul apei;
Responsabil: prof. Morar Gabriel Dănuţ

Cele mai bune lucrări vor fi premiate.

3. Excursie - Turul Maramureşului, 20 martie 2011
Responsabil: prof. dr. Andreica Vlad

4. 22 martie 2011, ZIUA MONDIALĂ A APEI
Masă rotundă cu tema:
Educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia apelor

Locaţia: Sala festivă a Colegiului Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare
Responsabil: prof. dr. ing. Mecea Ioan Mircea
Observaţie.
Optăm pentru prezentări multimedia (PowerPoint) pentru a evita expuneri lungi, rigide şi plictisitoare, şi pe de altă parte, pentru a oferi participanţilor posibilitatea de a-şi exprima ideile într-un mod cât mai original şi plăcut.
4. Beneficiari:
Elevii şi cadrele didactice direct implicate în realizarea lucrărilor, respectiv Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”.

5. Cerinţe de redactare:

Lucrările prezentate se vor realiza în format multimedia ( PowerPoint 2003), textul trebuie să fie aliniat stânga-dreapta - „Justified”, cu diacritice.
Primul slide trebuie să conţină următoarele date: Titlul lucrării, autorul/autorii, clasa/anul de studiu, profesor coordonator (dacă e cazul), unitatea şcolară/facultatea. Al doilea slide trebuie să conţină adresa de corespondenţă a autorului/autorilor: Nume, prenume, localitatea, strada, numărul, nr. bloc., scara, apt., cod poştal, judeţul, telefon, e-mail.
Ultimul slide trebuie să conţină obligatoriu bibliografia: nume autor, prenume autor, titlul lucrării, editura, oraşul, anul.
Participanții din străinătate vor redacta lucrările în limba engleză sau franceză.
Textul va fi redactat concis, în fraze şi propoziţii scurte, la obiect, în mod explicit, în termeni simpli.
Fiecare lucrare multimedia PowerPoint 2003 va fi însoţită de un rezumat ce va conţine următoarele date:
1. Titlul lucrării
2. Autorul/autorii, clasa/anul de studiu, profesor coordonator (dacă e cazul)
3. Unitatea şcolară/facultatea
4. Fundamentarea teoretică: o frază scurtă, câteva propoziţii.
5. Scopul lucrării
6. Concluziile
7. Bibliografie
Prezentarea va cuprinde între 10 – 30 slid-uri, dintre care 1-2 slide-uri pentru concluzii.
Concurentul prezent direct la susţinere nu va citi informaţia de pe slide.
Fiecare concurent - participant va semna o Declaraţie standard privind originalitatea lucrării după modelul prezentat în Anexa nr. 1.

6. Modalităţi de evaluare:
Lucrările multimedia vor fi apreciate după următoarele criterii:

CriteriI de evaluare
1. Evaluarea calităţii lucrării în funcţie de viziunea originală în abordarea temei; cultivarea unei atitudini pozitive faţă de simbolul vieţii; abordarea flexibilă a opiniilor şi argumentelor:
4 puncte
2. Respectarea regulilor de structurare a lucrării conform prezentului regulament
2,5 puncte
3. Respectarea regulilor de redactare a lucrării conform prezentului regulament
2,5 puncte
4. Din oficiu
1 punct

7. JURIZAREA
Jurizarea va avea loc în data de 19 martie 2011, juriul fiind alcătuit din următorii membri:

prof. Aneta Carpov, director Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu”, Baia Mare;
prof. Anca Apostol, Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu”, Baia Mare;
prof. dr. ing. Mircea Ioan Mecea;
profesor psiholog Amelia Baciu - inspector scolar proiecte educationale - activitate formală si nonformală

Escola Profissional do Montijo, Portugal

In perioada 10-18 noiembrie 2010 am fost în Portugalia pentru semnarea Acordului de parteneriat cu Escola Profissional do Montijo. D-l director: prof. João Martins, însoţit de un grup de elevi, va veni la Baia Mare participând în mod direct la secţiunile concursului.

Impresii de călătorie: Portugalia este o ţără frumoasă cu oameni simpli, primitori, deschişi spre colaborare, cu o educaţie ecologică şi care se ştiu bucura de viaţă. M-a surprins în mod plăcut curăţenia de pretutindeni, colectarea selectivă a deşeurilor, ospitalitatea gazdelor, drumurile de o calitate net superioară celor de acasă, sistemul de transport public de persoane foarte bine pus la punct şi, nu în ultimul rând, regiunea SINTRA, pe care am avut ocazia să o vizitez.

[prof. Nelu Fănăţan - coordonator proiect]

MOITA
SETUBALPoza din regiunea SINTRAPodul Vasco da Gama


Cabo da Roca