duminică, 10 ianuarie 2010

Grup ţintă

Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul:

 Elevi, studenţi, profesori şi specialişti din domeniul gestionării resurselor de apă din România, Ungaria, Ucraina, Austria, Franţa, Republica Moldova ş.a.

Apa - sursă de viaţă, sursă de inspiraţie


Albastrul din sufletul meu

Expoziţie de desene

Elevii (de orice varsta) şi studenţii sunt invitaţi să participe la acest Simpozion cu desene personale. Apreciem originalitatea. Vă rugăm să semnaţi lucrările, ele vor fi publicate pe blog.

Obiectivele specifice ale Simpozionului

Obiectivele specifice ale proiectului
"Simpozion Internaţional dedicat Zilei Mondiale a Apei"


 Realizarea de parteneriate cu alte instituţii în vederea schimbului de informaţii
 Dezvoltarea capacităţilor de colaborare interumană
 Dezvoltarea competenţelor de comunicare într-o limba modernă prin participarea la interacţiuni verbale pe teme profesionale
 Stimularea întelegerii corecte a interrelaţiei Om-Mediu (OM – APA)
 Stimularea creativităţii şi originalităţii, descoperirea şi promovarea talentelor artistice
 Dezvoltarea competenţelor IT prin prezentarea de lucrări multimedia - utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor.
 Managementul şi utilizarea durabilă a resurselor de apă
 Pregătirea pentru situaţii de urgenţă (Inundaţii)
 Promovarea bazinelor piscicole amenajate în scop turistic

vineri, 8 ianuarie 2010

Excursie- Turul Maramureslului


Maramureşul este un spaţiu etno-cultural binecuvântat, un depozit de patrimoniu inestimabil ca valoare înscris în mod autentic în civilizaţia şi cultura românească, dar şi în civilizaţia şi cultura universală.
Maramureşul se remarcă prin peisajele superbe care-ţi lasă impresia de început de lume, prin biserici şi mănăstiri, prin gospodării tradiţioanale cu un veritabil arc de triumf la poartă, prin activităţi rustice şi artizanale, port, datini, festivaluri laice sau religioase, toate acestea atrăgând tot mai mulţi turişti.
Dar specific Maramureşului sunt bisericile de lemn, 8 dintre acestea fiind înscrise în patrimoniul UNESCO - Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură
În afară de aceste biserici, mai există câteva locuri speciale pline de tradiţie şi autentic, sau încărcate de istorie.

Muzeul satului maramureşean: considerat de specialiştii în domeniu – cel mai important muzeu din această parte a ţării şi a Europei . Acest muzeu conservă case monument şi vestigii specifice zonei ce poartă inscripţii în limba română cu litere chirilice, în limba latină, cu datări certe pe parcursul sec. XVII-XIX.
Muzeul Etnografic al MM-lui : excelează cu cea mai mare colecţie de măşti din ţără (folosite la obiceiurile de iarnă)
„Memorialul durerii – Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei” – ÎNCHISOAREA
Cimitirul Vesel de la Săpânţa

Maramureşul este din punct de vedere geografic centrul Europei, sau în limbaj neaoş „buricul pământului” . Se află la egală distanţă de Munţii Ural, ţărmul Oceanului Atlantic, Peninsula Scandinavă şi Insula Creta.

Toate bisericile din Maramureş se remarcă prin tehnica îmbinării lemnului (fără cuie) şi a învelitorilor din şindrilă, dar şi prin motive ornamentale arhaice simbolizănd elemente de natură vegetală, animală, geometrică, dăltuite sau încrestate pe pereţi, ferestre, uşi. Bisericile sunt înguste, dar înalte, cu turle suple şi lungi la capătul vestic al clădirii. Echilibrul formelor şi volumelor, armonia de ansamblu, conferă impresia de simplitate şi eleganţă.

Şurdeşti: Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”, a fost construită în 1721 de meşterul Macarie pentru comunitatea greco-catolică şi pictată în 1783. Turnul de 54 m se înalţă măreţ, înconjurat de alte 4 turnuleţe mai mici. Spune o legendă populară …că pe vârful crucilor acestor turnuleţe sătenii au pus câte o semilună mică pentru a le proteja de tătarii care ardeau totul în cale. Iconostasul sculptat în lemn aurit este cel original.
Nota particulară a ansamblului e dată de pridvorul cu 2 rânduri de arcade suprapuse şi funia împletită, sculptată într-una din bârne şi care înconjoară Biserica.

Plopiş: Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”, a fost construită între anii 1798-1798 şi pictată în 1811 de zugravul Ştefan. Nota dominantă este dată de repezentări ale Apocalipsei.
Este de dimensiuni mai reduse L = 17 m, l = 7 m, h = 47 m, dar proporţiile bine echilibrate au făcut-o cunoscută ca cea mai armonioasă construcţie religioasă din Maramureş. Caracteristic acestei biserici este şirul dublu de ferestre şi bolţiletriple din naos.

Deseşti: Biserica de lemn „Sf. Parascheva”, înălţată la 1717. Originalitatea este dată de bornele din partea superioară care susţin şarpanta acoperişului şi care sunt prelungite şi sculptate în scară. Este pictată în 1780 de Radu Munteanu în stil tradiţional maramureşean şi cuprinde o bogată colecţie de icoane pe lemn şi sticlă.

Budeşti-Josani : Biserica „Sf. Nicolae” – a fost construită în 1628 pe anplasamentul unui locaş mai vechi. Este pictată în culori calde, luminoase..de vestitul zugrav maramureşean Alexandru PONEHALSKI, în jurul anului 1762. In biserică există icoane pe sticlă foarte vechi şi icoane de lemn datând din sec. XVII. Aici se păstrează cămaşa de zale şi coiful lui Pintea Viteazul despre care tradiţia spune că le-ar fi adus chiar el.

Săpânţa-Peri: În localitatea Peri din Maramureş de pe dreapta Tisei, aproape de Săpânţa (azi în Ucraina) a existat o mănăstire importantă, ctitorită în sec. XIV de dinastia voievodală a Drăgoşeştilor (descălecători în Moldova). La această mănăstire a existat o şcoală de caligrafi care au copiat şi tradus în româneşte pentru prima data Psaltirea, Faptele Apostolilor şi Evanghelia şi o tipografie în care s-au tipărit cărţi de slujbă şi învăţături creştine.
Aici şi-au avut reşedinţa zeci de episcopi ortodocşi ai Maramureş printre care şi Iosif Stoica, canonizat cu numele „Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul” (hramul bisericii de lemn din vecinătatea şcollii noastre).
A fost distrusă în 1703 în timpul răscoalei antihabsburgice a lui Francisc Kakoczi al II-lea.
În acest context istoric, localnicii şi-au dorit să reînvie centrul monastic şi au ridicat această biserică din lemn de stejar. Impresionanta turlă se înalţă la 78 m deasupra solului şi transformă edificiul în cea mai înaltă biserică de lemn din lume.

miercuri, 6 ianuarie 2010

REGULAMENT - Simpozion International

REGULAMENT DE PARTICIPARE


1. Înscrierea participanţilor


Înscrierile se vor face prin e-mail la adresa nelu_fanatan@yahoo.com prin trimiterea formularului de înscriere şi a copiei scanate a chitanţei de achitare a taxei de participare.

Data limită de înscriere este 10 martie 2010.

Notă: Lucrările mari pot fi trimise pe adresa de e-mail menţionată mai sus, utilizând serviciul http://www.transfer.ro/

2. Trimiterea lucrărilor


Până la data de 15 martie, în format electronic, prin e-mail, la adresa nelu_fanatan@yahoo.com
În câmpul destinat titlului va fi completat: „Simpozion - Ziua Mondială a Apei”.

Pentru descărcarea în format Word a fişierelor - Regulament de participare, fişă de înscriere şi unităţi de cazare în Baia Mare - accesaţi sit-ul wiki: http://nelu-fanatan.wik.is/, secţiunea Ziua Mondială a Apei.


În cazul mai multor autori, se va specifica adresa pe care vor fi expediate diplomele, taxa de participare fiind achitată de către fiecare autor.

3. Condiţii de realizare a materialelor prezentate


Lucrările prezentate se vor realiza în format multimedia POWER POINT, textul trebuie să fie aliniat stânga-dreapta - „Justified”, cu diacritice.
Participanţii din străinătate care nu cunosc limba română vor redacta lucrările în limba engleză sau franceză.

NOTĂ: Responsabilitatea pentru originalitatea şi ideile asumate în lucrări aparţine exclusiv autorilor acestora.
Simpozionul se va finaliza cu realizarea DVD-ului: Ziua Mondială a Apei - Baia Mare, 2010 – Simpozion Internaţional, cu ISBN, ce va cuprinde lucrările trimise. DVD-ul se va distribui participanţilor ulterior perioadei desfăşurării evenimentului (în termen de max 30 zile de la finalizarea simpozionului).
Participanţii vor primi o diplomă avizată de instituţiile partenere, co-organizatoare ale Simpozionului.

4. Taxa de participare


4.1. Taxa de înscriere: valoarea taxei este 40 RON, incluzând costul mapei, organizarea, costul DVD-ului cu ISBN şi diploma de participare. Taxa poate fi trimisă, până la 10 martie 2010, prin mandat poştal sau prin virament bancar în contul deschis la TREZORERIA Baia Mare, cod IBAN RO81TREZ4365004XXX000089 (cont în lei),
sau
în contul RO33RNCB0182034137800001, deschis la sucursala BCR Baia Mare.
Titular cont Colegiul Economic "Nicoale Titulescu", CF (cod fiscal): 3694942

Pe chitanţă trebuie să apară; numele şi prenumele, CNP şi precizarea pentru Simpozionul Internaţional dedicat Zilei Mondiale a Apei.

4.2. Pentru elevi NU se percepe taxă de participare la Simpozion (cu desene sau fotografii, respectiv lucrare); elevii vor achita doar 10 lei pentru excursia din 21 martie, Turul Maramureşului.
Taxa de 40 lei se achită doar de către profesorii coordonatori.

4.3. O lucrare poate fi coordonată de maxim 2 profesori. Fiecare profesor coordonator va achita taxa de 40 lei.

NOTĂ: Persoanele care nu participă direct la simpozion vor primi diploma şi DVD-ul prin poştă. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru adresele de expediere completate greşit pe formularul de înscriere.5.Programul activităţilor


Vineri, 19 martie 2010

Primirea şi cazarea participanţilor
Inaugurarea expoziţiei de fotografie tematică – "Apa - sursă de viaţă, sursă de inspiraţie" şi a expoziţiei de desene : "Albastrul din sufletul meu".


Sâmbătă, 20 martie 2010


Vizitarea Uzinei de Apă Baia Mare
Masa de prânz
Desfăşurara lucrărilor simpozionuluiDuminică, 21 martie 2010:

Turul Maramureşului - excursie.

Datele de contact ale coordonatorilor

prof. Nelu Fănăţan, +40742066407, nelu_fanatan@yahoo.com - Colegiul Economic "N. Titulescu" Baia Mare
dr. ing. Mircea Mecea, S.C. VITAL S.A.
prof. Amelia Baciu, 0744371757 , ISJ Maramureş
prof. Doina Konta, 0730092772 , CCD Maramureş
ing. Vlaicu Pop, 0744394846 , SGA MaramureşVă invităm să accesaţi sit-ul
http://www.colegiultitulescu.ro/
şi blogul simpozionului
http://www.zma-eco-cent.blogspot.com/

Observaţie:
Un profesor poate participa cu o lucrare proprie, dar poate coordona mai multe lucrări. Taxa de participare se achită pentru fiecare lucrare proprie sau coordonată.

COLEGIUL ECONOMIC „NICOLAE TITULESCU” BAIA MARE
Director, prof. Aneta Carpov