miercuri, 9 februarie 2011

The International Symposium dedicated to the World Water Day

SIMPOZION INTERNAŢIONAL dedicat ZILEI MONDIALE A APEI, ediţia a II-a

Coordonator: prof. Aneta Carpov,
Director Colegiul Economic “Nicolae Titulescu”
1. Data/perioada de desfăşurare: 19-22 martie 2011

2. Grup ţintă: Elevi, studenţi, profesori, educatori, specialişti

3. Programul activităţilor

1. Vizitarea Staţiei de epurare a apei Baia Mare: 19 martie 2011
Responsabil: prof. dr. ing. Mecea Ioan Mircea

2. Lucrări multimedia (Power Point): 19 martie 2011

a) Lucrări realizate de profesori
Responsabil: prof. dr. Adriana Cînţa

b) Lucrări realizate de elevi şi studenţi

b.1. Lucrări realizate de elevi de gimnaziu (V-VIII)
Responsabil: prof. Camelia Poran
b.2. Lucrări realizate de elevi de liceu (IX-XII)
Responsabil: prof. dr. Covaciu Ionuţ Florin

b.3. Sesiune de comunicări ştiinţifice ale studenţilor
Responsabil: prof. dr. Mureşan Alexandru

c) Lucrări realizate de educatori din învăţământul primar şi preşcolar;
Responsabil: prof. Gavra Adrian

d) Lucrări realizate de specialişti din domeniul apei;
Responsabil: prof. Morar Gabriel Dănuţ

Cele mai bune lucrări vor fi premiate.

3. Excursie - Turul Maramureşului, 20 martie 2011
Responsabil: prof. dr. Andreica Vlad

4. 22 martie 2011, ZIUA MONDIALĂ A APEI
Masă rotundă cu tema:
Educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia apelor

Locaţia: Sala festivă a Colegiului Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare
Responsabil: prof. dr. ing. Mecea Ioan Mircea
Observaţie.
Optăm pentru prezentări multimedia (PowerPoint) pentru a evita expuneri lungi, rigide şi plictisitoare, şi pe de altă parte, pentru a oferi participanţilor posibilitatea de a-şi exprima ideile într-un mod cât mai original şi plăcut.
4. Beneficiari:
Elevii şi cadrele didactice direct implicate în realizarea lucrărilor, respectiv Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”.

5. Cerinţe de redactare:

Lucrările prezentate se vor realiza în format multimedia ( PowerPoint 2003), textul trebuie să fie aliniat stânga-dreapta - „Justified”, cu diacritice.
Primul slide trebuie să conţină următoarele date: Titlul lucrării, autorul/autorii, clasa/anul de studiu, profesor coordonator (dacă e cazul), unitatea şcolară/facultatea. Al doilea slide trebuie să conţină adresa de corespondenţă a autorului/autorilor: Nume, prenume, localitatea, strada, numărul, nr. bloc., scara, apt., cod poştal, judeţul, telefon, e-mail.
Ultimul slide trebuie să conţină obligatoriu bibliografia: nume autor, prenume autor, titlul lucrării, editura, oraşul, anul.
Participanții din străinătate vor redacta lucrările în limba engleză sau franceză.
Textul va fi redactat concis, în fraze şi propoziţii scurte, la obiect, în mod explicit, în termeni simpli.
Fiecare lucrare multimedia PowerPoint 2003 va fi însoţită de un rezumat ce va conţine următoarele date:
1. Titlul lucrării
2. Autorul/autorii, clasa/anul de studiu, profesor coordonator (dacă e cazul)
3. Unitatea şcolară/facultatea
4. Fundamentarea teoretică: o frază scurtă, câteva propoziţii.
5. Scopul lucrării
6. Concluziile
7. Bibliografie
Prezentarea va cuprinde între 10 – 30 slid-uri, dintre care 1-2 slide-uri pentru concluzii.
Concurentul prezent direct la susţinere nu va citi informaţia de pe slide.
Fiecare concurent - participant va semna o Declaraţie standard privind originalitatea lucrării după modelul prezentat în Anexa nr. 1.

6. Modalităţi de evaluare:
Lucrările multimedia vor fi apreciate după următoarele criterii:

CriteriI de evaluare
1. Evaluarea calităţii lucrării în funcţie de viziunea originală în abordarea temei; cultivarea unei atitudini pozitive faţă de simbolul vieţii; abordarea flexibilă a opiniilor şi argumentelor:
4 puncte
2. Respectarea regulilor de structurare a lucrării conform prezentului regulament
2,5 puncte
3. Respectarea regulilor de redactare a lucrării conform prezentului regulament
2,5 puncte
4. Din oficiu
1 punct

7. JURIZAREA
Jurizarea va avea loc în data de 19 martie 2011, juriul fiind alcătuit din următorii membri:

prof. Aneta Carpov, director Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu”, Baia Mare;
prof. Anca Apostol, Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu”, Baia Mare;
prof. dr. ing. Mircea Ioan Mecea;
profesor psiholog Amelia Baciu - inspector scolar proiecte educationale - activitate formală si nonformală

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu