miercuri, 9 februarie 2011

International Drawing Competition The blue within my soul


Secţiunea a II-a:

CONCURS INTERNAŢIONAL de desene
"Albastrul din sufletul meu”


Responsabil: prof. Camelia Duţă, inspector şcolar ISJ Maramureş

Cu prilejul Zilei Mondiale a Apei, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare propune lansarea unui concurs internaţional de desene axat pe tema WATER FOR LIFE, intitulat "Albastrul din sufletul meu”.
1. Data/perioada de desfăşurare: 19 martie 2011

2. Grup ţintă: Elevi din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial

3. Descrierea activităţii:

Realizarea uneii expoziţii cu desene originale, format A4, care să respecte tema propusă, precum şi condiţiile impuse de regulamentul de organizare

4. Beneficiari:
Elevii şi cadrele didactice direct implicate în realizarea lucrărilor, respectiv Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare.

5. Modalităţi de evaluare:
Fotografiile vor fi apreciate după criteriile:
a). Ilustrarea temei, b). Creativitate şi originalitate, c). Respectarea regulamentului concursului.

6. Condiţii de participare:
Înscrierea se va face pe baza fişei de înscriere, concomitent cu trimiterea desenelor şi a chitanţei scanate – dovadă a achitării taxei de participare, până la data de 10 martie 2011.
Desenele trebuie expediate în perioada 10.11.2010-01.03.2011, în format A4, pe adresa scolii organizatoare: Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”, str. Progresului, nr. 45, cod poştal: 430291, Baia Mare, Maramureş, România [pt. prof. Nelu Fănăţan], cu menţiunea „Pentru CONCURS – secţiunea a II-a”, precum şi în format electronic [desenele trebuie scanate şi/sau fotografiate] pe adresa nelu_fanatan@yahoo.com sau fanatannelu@yahoo.com pentru a putea fi postate pe blogul concursului şi pentru a fi incluse pe DVD-ul final cu ISBN.
Fotografiile trebuie să respecte tema concursului :
"WATER FOR LIFE”
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza participarea unui desen la concursul de desene – pe motiv de neconcordanţă cu specificul temei sau concursului.
Pentru ca lucrările sa fie validate, participanţii vor scrie obligatoriu pe verso numele, prenumele, adresa şi numărul de telefon, adresa de e-mail, precum şi clasa şi numele şcolii de la care provine.
Fiecare concurent poate participa la concurs cu minim 2 desene. Mai multe desene înseamnă mai multe şanse!
Acordarea premiilor se va face în ziua de 22 martie 2011, cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, în cadrul mesei rotunde cu tema Educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia apelor.

7. JURIZAREA
Jurizarea va avea loc în data de 19 martie 2011, juriul fiind alcătuit din următorii membri:
· prof. Aneta Carpov, director Colegiul Economic “Nicolae Titulescu”;
· prof. Camelia Duţă, inspector şcolar ISJ Maramureş
· prof. dr. ing. Mircea Ioan Mecea, director general adjunct S.C. VITAL S.A.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu