miercuri, 9 februarie 2011

International Photo Contest Water – life source, inspiration resource

Secţiunea I:


CONCURS INTERNAŢIONAL de artă fotografică
"Apa - sursă de viaţă, sursă de inspiraţie"

Responsabil: Insp. şc. gen., prof. Mariana Pop

Cu prilejul Zilei Mondiale a Apei, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare propune lansarea unui concurs internaţional de artă fotografică axat pe tema WATER FOR LIFE, intitulat "Apa - sursă de viaţă, sursă de inspiraţie".


1. Data/perioada de desfăşurare: 19 martie 2011

2. Grup ţintă
: Elevi din clasele IX-XII, studenţi, profesori

3. Descrierea activităţii
:

Realizarea uneii expoziţii cu fotografii originale, format A4, care să respecte tema propusă, precum şi condiţiile impuse de regulamentul de organizare

4. Beneficiari:
Elevii, studenţii şi cadrele didactice direct implicate în realizarea fotografiilor, respectiv Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare.

5. Modalităţi de evaluare:
Fotografiile vor fi apreciate după criteriile:
a). Ilustrarea temei,
b). Creativitate şi originalitate,
c). Respectarea regulamentului concursului

6. Condiţii de participare:
Înscrierea se va face pe baza fişei de înscriere, concomitent cu trimiterea fotografiilor şi a chitanţei scanate – dovadă a achitării taxei de participare, până la data de 10 martie 2011.
Fotografiile trebuie expediate în perioada 10.11.2010-01.03.2011, în format A4, pe adresa scolii organizatoare: Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”, str. Progresului, nr. 45, cod poştal: 430291, Baia Mare, Maramureş, România [pt. prof. Nelu Fănăţan], cu menţiunea „Pentru CONCURS - secţiunea I”, precum şi în format electronic pe adresa nelu_fanatan@yahoo.com sau fanatannelu@yahoo.com .
Fotografiile trebuie să respecte tema concursului :
WATER FOR LIFE
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza participarea unei fotografii la concursul de artă fotografică – pe motiv de neconcordanţă cu specificul temei sau concursului.
Fiecare concurent poate participa la concurs cu minim 2 fotografii. Mai multe fotografii înseamnă mai multe şanse!
Acordarea premiilor se va face în ziua de 22 martie 2011, cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, în cadrul mesei rotunde cu tema Educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia apelor.

7. Drepturile de autor:

Fotografiile înscrise trebuie să respecte Legea Drepturilor de Autor.
Participantul trebuie să fie proprietarul tuturor drepturilor asupra fotografiilor înscrise de el în concurs.
Organizatorii au dreptul de a publica/utiliza fotografiile de la concurs în scopuri compatibile cu obiectivele concursului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu