miercuri, 9 februarie 2011

International Essay Contest

Secţiunea a III-a:

CONCURS INTERNAŢIONAL de eseuri – literare şi creaţie WATER for LIFE

Coordonator: prof. dr. Nicoleta Han
 • 1. Data/perioada de desfăşurare: 19 martie 2011

  2. Grup ţintă: Elevii claselor VII – XII.

  3. Condiţii de participare:

  Lucrarea va avea un elev - autor şi un profesor coordonator;
  materialele vor fi prezentate, fără a depăşi 5 minute; prezentările pot fi realizate si în PowerPoint;
  Organizatorii vă pun la dispoziţie calculatoare, videoproiectoare;
  Eseurile şi creaţiile pot fi trimise în limba română, limba franceză sau limba engleză.
  Eseurile vor avea un rezumat suplimentar de ½ de pagină într-o limbă de circulaţie internaţională, faţă de lucrarea integrală.

  4. Beneficiari:
  Elevii şi cadrele didactice direct implicate în realizarea lucrărilor, respectiv Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”.

  4. Cerinţe de redactare:
  Formatul întregii lucrări este A4, document WORD 2003, numărul de pagini fiind de maxim 4,
  Tehnoredactarea lucrărilor se va realiza respectând următoarele criterii:
  a. Marginile paginii – se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii (Page Setup -> Margins): stânga: 2,5 cm; dreapta: 2 cm, sus: 2 cm, jos: 2 cm
  b. Spaţiere între rânduri - textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1,5 linii (Format->Paragraph->Line spacing-> 1,5 lines);
  c. Alinierea textului în cadrul paragrafelor - textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified).
  d. Font – fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman, cu dimensiunea de 12 puncte, utilizând diacriticele specifice limbii în care este redactată lucrarea (ă, ş, ţ, î, â - pentru limba română), respectiv diacriticele specifice limbii franceze / engleze.
  e. Numerotarea paginilor - numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu, până la ultima pagină a lucrării. Numărul de pagină se inserează în subsolul paginii, centrat.
  f. Antetul paginii - apare începând cu introducerea şi va conţine numele autorului (în stânga) şi titlul eseului/creaţiei (în dreapta);
  la un rând de titlu se va scrie autorul/autorii; sub autori se va scrie instituţia, localitatea instituţiei şi judeţul instituţiei. Daca autorii provin din unități diferite, adresa se va specifica pentru fiecare în parte (Arial, 12, Italic), centrat;
  bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume autor, prenume autor, titlul lucrării, editura, oraşul, anul.

  5. Declaraţie standard privind originalitatea lucrării
  Fiecare concurent - participant va semna o Declaraţie standard privind originalitatea lucrării după modelul prezentat în anexa nr. 1.

  6. Modalităţi de evaluare:
  Eseurile-literare, respectiv creaţiile vor fi apreciate după următoarele criterii:
  ¨ interesul pentru comunicarea interculturală;
  ¨ abordarea flexibilă a opiniilor şi argumentelor;
  ¨ relaţionarea aspectelor literare / mitice cu cele contemporane;
  ¨ relaţionarea aspectelor literare cu cele contemporane (pentru lucrările realizate în limba franceză sau engleză);
  ¨ viziunea originală în abordarea temei;
  ¨ cultivarea unei atitudini pozitive faţă de simbolul vieţii.

  7. JURIZAREA
  Jurizarea va avea loc în data de 19 martie 2011, juriul fiind alcătuit din următorii membri:
  I. Pentru lucrările redactate în limba română:
  prof. Valentina Todoran, inspector şcolar de limba şi literatura română;
  prof. Maria Loghin, Inspector scolar de specialitate pentru chimie - fizică;
  prof. Codruţa Halaşi, director adjunct Liceul de Artă, Baia Mare;
  prof. Livia Buciuman, Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu”, Baia Mare;
  prof. Mariana Gligan, Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu”, Baia Mare
  prof. Diana Dimirache, Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu”, Baia Mare;
  prof. Alina Vank, Şcoala cu clasele I-VIII “Lucian Blaga”, Baia Mare.

  II. Pentru lucrările redactate în limba franceză:
  prof. Paulina Oros, inspector şcolar pentru limba franceză;
  prof. Sonia Hozan, Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu”, Baia Mare;
  prof. Codruţa Costin, Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu”, Baia Mare.

  III. Pentru lucrările redactate în limba engleză:
  prof. Marilena Frenţiu, inspector scolar de specialitatea limba engleză, limba germană modernă;
  prof. Adriana Pop, Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu”, Baia Mare;
  prof. Stanci Mihaela, Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu”, Baia Mare.

  Notă.
  Denumirea Concursului pentru lucrările redactate în limba franceză este L’eau - source de la vie !

  Acordarea premiilor se va face în ziua de 22 martie 2011, cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, în cadrul mesei rotunde cu tema Educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia apelor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu